Hasselt is ons ERF

Met 'Hasselt is ons ERF' willen we een Ecologisch, Regiogebonden en Fair voedselsysteem uitbouwen samen met alle lokale actoren uit de voedselketen. Van consumenten tot productenten bundelen we de krachten om samen een duurzame en rechtvaardige voedselproductie- en consumptie op gang te brengen waarbij iedereen kan genieten van beter, gezond en betaalbaar eten, zowel vandaag als in de toekomst.

Waarom?

De COVID19-crisis, geopolitieke spanningen, de toenemende droogte, de verminderde biodiversiteit, de uitputting van fossiele energiebronnen, ... leggen de kwestbaarheden van ons industrieel voedselsysteem bloot. Zo is ons voedselsysteem wereldwijd verantwoordelijk voor circa 25% van de broeikasgassen. Tegelijkertijd ondervindt datzelfde voedselsysteem heel wat nadelige gevolgen van de klimaatopwarming zoals bij extreme droogte of overstromingen. We hebben nood aan een veerkrachtig, klimaatrobuust voedselsysteem dat elk van ons, in alle omstandigheden, van lekker, gezond en betaalbaar voedsel kan blijven voorzien.

Zo'n duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem wordt gekenmerkt door:

  • Korte keten waarbij productie, verwerking en consumptie lokaal gebeurt en met zo weinig mogelijk tussenschakels.
  • Ecologische productie met respect voor de planetaire grenzen en het dierenwelzijn.
  • Duurzame consumptie waarbij de consument bewuste keuzes maakt op basis van de juiste informatie.
  • Circulaire kringlopen waardoor voedselafval en wegwerp verpakkingen geminimaliseerd worden.
  • Sociale rechtvaardigheid, veilige & gezonde werkomstandigheden, eerlijke verloning.

Hoe? Samen!

Er zijn in Hasselt al verscheidene initiatieven genomen, maar als we de transitie naar een veerkrachtiger voedselsysteem willen doen slagen, moeten we met z'n allen in actie komen! Jouw ideeën zijn hierbij broodnodig! Via dit online platform kan je je stem laten horen, je ideeën lanceren, bondgenoten zoeken, ... Maak eenmalig een account aan, en doe met ons mee!