Inspiratie

Concrete voorbeelden van projecten uit andere steden en gemeenten hebben we voor jouw gebundeld. Ga hier zeker eens in grasduinen om je te laten inspireren! Maar laat het jou ook weer niet beperken. Denk creatief, wees innovatief!

Kenmerken van een veerkrachtig voedselsysteem

Korte keten 

In een korte keten verkoopt de producent zijn producten rechtstreeks aan de consument, met zo weinig mogelijk tussenschakels en zo weinig mogelijk afgelegde kilometers tussen veld en bord. De focus ligt hierbij op lokale productie, groenten en fruit die je in de eigen regio kan oogsten. Dit impliceert ook seizoensgebonden consumptie. Concrete voorbeelden zijn hoevewinkels of -automaten, boerenmarkten, zelfpluktuinen, CSA-boerderijen of landbouwbedrijven met voedselabonnementen, ... 

Gevarieerd

Aan de basis van een gezond eetpatroon ligt voldoende variatie en afwisseling. Dat betekent dat er binnen een regio ook een voldoende divers aanbod moet zijn van voedselproducten. Maar gevarieerd slaat ook op het toepassen van gemengde teelten op één akker waardoor het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest aanzienlijk gereduceerd kan worden.

Ecologisch

Het voedselsysteem, van productie tot consumptie, moet de natuurlijke hulpbronnen waarborgen zoals een vruchtbare bodem, schone lucht, proper water, gezonde biodiversiteit, .... De veeteelt moet daarnaast ook respect hebben voor het dierenwelzijn. Concrete voorbeelden zijn een drastische reductie van het gebruik van pesticiden en kunstmest, strokenteelt in plaats van monocultuur, energie-efficiëntie, gebruik van hernieuwbare energie, respect hebben voor de integriteit van het dier (bv. voldoende ruimte, geen preventief gebruik van antibiotica), ...  

Circulair

In een circulair voedselsysteem worden voedselverliezen en voedselverspilling vermeden. Voedselverliezen die niet vermeden konden worden, moeten zoveel mogelijk hergebruikt worden voor het produceren van menselijk voedsel. Onvermijdelijke reststromen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie moeten zoveel mogelijk gerecycleerd worden in het voedselsysteem als meststof of veevoer. Daarnaast is er aandacht voor het minimaliseren van verpakkingen en het toenemend gebruik van herbruikbare verpakkingen. Concrete voorbeelden zijn het sociaal herbestemmen van voedseloverschotten, Too Good To Go, de BillieCup herbruikbare koffiebeker voor take away, oesterzwammen produceren op koffiedik, ...

Transparant & fair

Een transparant voedselsysteem betekent dat de consument op eenvoudige wijze kan achterhalen waar zijn eten vandaan komt en hoe dat eten geproduceerd is. Het is daarbij belangrijk dat alle werknemers in de voedselketen kunnen werken in veilige en gezonde werkomstandigheden en hiervoor een eerlijk inkomen krijgen. Maar ook dat iedereen toegang heeft tot gezond en betaalbaar voedsel, zowel kwetsbare groepen in de eigen regio als elders in de wereld.